Şakir Özüdoğru

 Şakir Özüdoğru

 

’86 doğumlu. Bulgaristan göçmeni. Anadolu Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Y.O.’da Moda Tasarımı Bölümü’nü bitirdi. Aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalı'ndan 19. Yüzyıldan Günümüze Moda ve Sanat Etkileşimi konulu yüksek lisans teziyle mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Programı'nda doktora çalışmalarına devam etmektedir.  Eleştiri yazıları ve şiirleri, İmlâsız, Varlık, Kaçak Yayın, Heves, Bireylikler, Yazılıkaya gibi dergilerde yayımlandı, yayımlanıyor. 2005 yılında İdil Yayınları tarafından basılan garipsemeler isimli bir kitabı var. Aynı zamanda, Paragraf, Dip Sularda Bir Tur, Kakama gibi birçok fanzin çıkarmıştır. Takıntılı olduğu konular arasında deneysel, görsel, fonetik şiir, postmodern eğilimler, queer teori, algı sosyolojisi ve algı bozucular, altkültürler vb. bulunmaktadır. Halen üstünde çalışmakta olduğu, Bohemya ya da Şarap Şişesi ve Yarın isimli metinsel kolajların ve görsel imlerin iç içe geçtiği, kenti ve öğrenciliği merkeze alarak marjinalleşen/marjinalleştirilen gençliği anlatan bir romanı mevcuttur.

Mavi Gün isimli dosyası 2008 Memet Fuat Genç Şiir Ödülü’nde övgüye değer ve 2009 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’nin Şiir Dalında dikkate değer bulundu. 

Gard Şiir Dergisi'nin editörülüğünü ve grafik tasarımcılığını yapmaktadır. 

"Arzu Kuaförü" isimli kitabı 2014 yılında Komşu Yayınları tarafından yayımlandı.