Zeyno Ceren

 Zeyno Ceren

Ankara doğumlu. Siyaset Bilimi okudu. Orta Doğu üzerine yüksek lisansını tamamladı, halen doktora öğrencisi. Cisimsiz gerçeklik kadar cismani emekten büyüleniyor.