Görsel ve Somut Şiir Kılavuzu

Görsel şiir kılavuzu, bir grup şairin Zinhar çevresinde bir araya gelerek Türkiye'de görsel ve somut şiir için kuramsal ve pratik bir çerçeve çizmeye çalışması sürecinde oluşturulmuştur. Bir yandan yabancı metinler taranıp Türkçeleştirilirken, bu şairler görsel ve somut çalışmalarını üretmiş ve görsel ve somut şiir hakkında kafa patlatmış; fikirlerini Zinhar ve sonrasında Poetikhars'da paylaşmıştır. 

İşbu ki, bu kılavuz da görsel ve somut şiire yeni adım atacaklar ya da halihazırda benzer denemeleri bulunanlar için yardımcı bir metin olarak hazırlanmıştır. 

Kılavuz öncelikle Zinhar no:3’te yayınlanmıştır. Bu güncelleme Kasım 2005’te derlenmiş ve maddeler yazarlarının adları olmadan karışık olarak verilmiştir.

Suzan Sarı tarafından İngilizce'ye çevrilmiş ve 2007 yılında Necmi Selamet'in "Şiirimizde Manifestolar"kitabında da yer almıştır.

Kılavuz, bir manifestodan öte bir deneyim metnidir. Açık bir metindir.

Kılavuza katkıda bulunan şairler şöyledir:

Serkan Işın, Barış ÖzgürVolkan Çelebi, Ali Ömer Akbulut, Efe Murad, Deniz Tuncel, Şakir Özüdoğru, Suzan Sarı

Görsel ve Somut Şiir Kılavuzu'na ulaşmak için tıklayınız.